:::

About NCTS

:::

Topical Program / for 2007

2007


1.


Algebraic Geometry 


Coordinator : 
Chin-Lung Wang

2.

Applied Mathematics

Coordinator :   I-Liang Chern
                       Wei-Cheng Wang

3.

Differential Geometry

Coordinator :  Shu-Cheng Chang
                       Dong-Ho Tsai

4.

Dynamical Systems

Coordinator :  Song-Sun Lin

5.

Mathematical Biology

Coordinator :  Sze-Bi Hsu

6.

Nonlinear PDE

Coordinator :  Chiun-Chuan Chen
                       Tai-Chia Lin

7.

Number Theory and Algebra

Coordinator :  Jing Yu
                       
Liang-Chung Hsia
                       Julie Tzu-Yueh Wang

8.

Probability Theory

Coordinator :  Yuen-Chung Sheu

9.

Scientific Computation

Coordinator :  Wen-Wei Lin

web_use_log